top of page
IMG_2945-removebg-preview.png

BUILD 
.your ow
n brand

BECOME
.the best version of yourself
FIND
.your mission

IMG_2874.JPG

Barev! I'm Ashkhen Khachatryan

I belive deeply in the power of personal branding. It can help you to build a Freedom Business, a profitable business that monetizes YOU, Your Skills, Knowledge and Experience. 

My mission is to help high achieving, hard-working,  big dreamers who are serious about transforming their own lives, and making the world a better place with their skills, knowledge and experience.  

I look forward to speaking with you! 

START BY DISCOVERING YOUR SCORE

If you want to know how active is Your Personal Brand, you need to go through this TEST   and answer all the questions. After it come back and note what Ashkhen Khachatryan can offer to you or your company.

PROGRAMMES

Ashkhen Khachatryan does  individual consultations, coaching sessions and as well  she offers webinars and corporate training.  She is the founder of  "Women in Business" International Business Brunch Club.

CONSULTANCY

She develops the conception of a company according to company policy and target, develops strategies of competitive advantage.
Her Consultation will help you to understand the mistakes that you were making and she will guide you to continue your business with a new strategy that will bring  successes to your business.

COACHING SESSIONS & PRACTICE

Do you feel that you need more in your business or in career?

My one on one coaching sessions will help you to find out solutions of your problems, that you are facing at the moment. 

You will walk away from these sessions with a plan and a strategy that will change your life forever.

WEBINARS 

During the webinar, she gives tips and advice about the  chosen topic that will help you  practically understand what you can do , and how. For more information about the  Webinars click on the below button. 

CORPORATE EVENTS

Ashkhen Khachatryan has created corporate training programmes for medium and big companies. She helps the companies increase sale by activating their employees' Personal Brand.

"WOMEN IN BUSINESS" INTERNATIONAL BUSINESS BRUNCH CLUB

Ashkhen Khachatryan has created a unique,  international platform, designed to foster networking opportunities, inspire personal and professional growth, and celebrate the collective achievements of women in various industries. 

White Structure

Dr Sreevani

It's an amazing experience and whole lot of new learning, which I am still continuing to learn from Ashkhen. You are a true Professional, ready to help people and improve their abilities. Thank you Ashkhen for being there to guide me and help me develop my Instagram Social Media visibility.

Kavitha P.

Ashkhen, thank you very much for your hard work, professionalism, and kind soul.  You helped me to understand how I can monetize my knowledge, and it helps me to develop my business. 

Թամարա Ավանեսյան , Բիզնես Էթիկայի փորձագետ

Աշխենը ինձ հետ անցկացրեց 《Անձնային բրենդ》֊ ի խորհրդատվություն ու երբ Աշխենը խոսում էր և ամեն բան ներկայացնում, ինձ մոտ ամեն ինչ գլխիվայր շուռ եկավ և ես հասկացա, որ այսքան տարիների արածս պետք է վերանայեմ ու ամենը կատարելագործեմ ...

Երբեք ոչ մի մասնագետ չէր կարողացել ինձ այս վիճակում հասցնել ու մի լավ թափ տալ , խորհրդատվությունից մեկ շաբաթ է անցել, բայց ես դեռ շոկի մեջ եմ ...

Ասածս ի՞նչ է.

Կարող եք հանգիստ դիմել Աշխենին,

Կարող եք լիարժեք իրեն վստահել ձեր անձը, ինքը շատ լավ գիտի իր անելիքները։

WHY CHOOSE ASHKHENPRO?

Ashkhen Khachatryan's knowledge and work experience allows her to work with you and help you to start and grow  your business.  She is  ready to give you the best of her  years of serious experience.

72891065_422744975284764_55626329063686144_n.jpg

YOUR SUCCESS IS  MY SUCCESS!

I take your hand and help you do the correct steps, which will help you achieve your goals.

HELPING YOU TO GROW HIGHER!

I am a highly- skilled professional and I will help your business to grow on par with latest technologies.

EFFECTIVE COACH

After working with Ashkhen Khachatryan, more than 200 women achieved success in their business. Her every live sessions or webinars are full of useful information that helps people in their business and career. 

METHODS

She is the author of all her unique methods that help many entrepreneurs, specialists  and experts to monetize their Brand and build  successful business.

173912229_3825190927516678_1760361682875339408_n
11
WhatsApp Image 2022-01-06 at 9.08.08 AM
10
332137573_591613659139105_2056696921760290588_n
328937238_745259560513765_8178417876972062475_n
416381370_6810850579013098_7764563124119142773_n
8
9
5
418475757_6810838545680968_5430994665740497471_n
6
7
5BB8CBE8-278A-4791-B6DF-64B9D961682F_edited

Get in Touch

Chennai, Tamil Nadu, India

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Thanks for submitting!

bottom of page