top of page
ԲԻԶՆԵՍ INSTAGRAM 2 ԱՄԻՍ

ԲԻԶՆԵՍ INSTAGRAM 2 ԱՄԻՍ

SKU: 364215376135191

Սա 2-ամսյա խորացված դասընթաց է Instagram-ի մասին, որտեղ դուք կսովորեք.
1.Ի՞նչ գրել ձեր կենսագրությունում
2. Ինչ մականուն ընտրել
3. Ինչպես ստանալ օրգանական հետևորդներ (վճարովի և անվճար մեթոդներ)
4. Ինչպես գրել բովանդակության պլան
5.Ինչպես գրել բիզնես պլան Instagram-ի համար
6. Իմացեք, թե ինչպես գտնել ձեր սպառողներին
7. Սովորեք գրել հետաքրքիր և վաճառվող տեքստ 8. Ինչպես սկսել և անել պրոֆեսիոնալ կենդանի տեսանյութեր կամ վեբինարներ:
9. Ինչպես գործարկել Instagram-ի գովազդը:  • ԱՊՐԱՆՔԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

    Ես ապրանքի դետալ եմ: Ես հիանալի վայր եմ ձեր արտադրանքի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ավելացնելու համար, ինչպիսիք են չափերը, նյութը, խնամքի և մաքրման հրահանգները: Սա նաև հիանալի տեղ է գրելու, թե ինչն է դարձնում այս ապրանքը հատուկ և ինչպես կարող են ձեր հաճախորդները օգուտ քաղել այս ապրանքից:
  • ՎԵՐԱԴԱՐՁ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

    Ես վերադարձի և փոխհատուցման քաղաքականություն եմ: Ես հիանալի վայր եմ ձեր հաճախորդներին տեղեկացնելու համար, թե ինչ անել, եթե նրանք դժգոհ լինեն իրենց գնումից: Ուղղակի գումարի վերադարձման կամ փոխանակման քաղաքականություն ունենալը վստահություն ստեղծելու և ձեր հաճախորդներին վստահեցնելու հիանալի միջոց է, որ նրանք կարող են վստահորեն գնել:
  • ԱՌԱՔՄԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

    Ես առաքման քաղաքականություն եմ: Ես հիանալի վայր եմ ձեր առաքման եղանակների, փաթեթավորման և արժեքի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ավելացնելու համար: Ձեր առաքման քաղաքականության մասին պարզ տեղեկատվության տրամադրումը վստահություն ստեղծելու և ձեր հաճախորդներին վստահեցնելու հիանալի միջոց է, որ նրանք կարող են վստահորեն գնել ձեզանից:
16 990,00₹Price
Գույն
bottom of page